Kort innfaldsvinkel

Brukes i hovedsak da tidspunktet for klipping er optimal.